Nepto.SK
About Me | Photo | Interests | Projects | Media | Specials | Contact
 

Psychologický profil II.


- rezervovaný, s odstupom kritický, trvá na vlastných myšlienkach
- citovo kľudný, dokáže čelit realite, čiastočne sa prispôsobuje
- asertívny, sútaživý, priebojný, nekonvenčný
- vyžaduje obdiv
- smelý, má sklony k nadšeniu, úprimný, živo sa prejavujúci
  v skupine, rýchly
- nedostatočné prijímanie noriem, ležérny, málo dbajúci o záväzky
  k luďom
- neohrozene dobrodružný, nevnímajúci signály hroziace z
  medziľudských vzťahov
- jemný, očakáva pozornosť a pomoc, vyhľadáva pozornosť, jedná na
  základe vlastnej intuície
- je žiarlivý a veľmi dlho si pamätá sklamanie
- vyžaduje aby ludia niesli zodpovednosť za svoje chyby
- veľmi výrazne preferuje reálne podmienky, je praktický, vyhýba
  sa všetkému umelému
- spoločensky obratný, s niečou schopnosťou analyzovať motívy
  druhých
- je sebaistý, so zvláštnou citlivosťou ku kritickým hlasom
- ma liberálne voľné myslenie so sklonom pochybovať a skúmať 
- vo svojom chovaní a jednaní často vychádza z postojov a názorov
  skupín ku ktorým sa vzťahuje 
- je vyrovnaný bez výrazných tendencií k nízkej či vysokej
  sebakontrole a vôle
- JE PODRÁŽDENÝ S VNÚTORNOU ÚZKOSŤOU
 
Nepto.ORG   v2.3.2.0 0.04s css0 2019-02-13 Copyright © 2001-2019 Platon Group, all rights reserved.