Nepto.SK
About Me | Photo | Interests | Projects | Media | Specials | Contact
 

Poet: School and Student


Žiačik ide do školy,
ibaže moc pomaly.
hrozne sa on vlečie,
a pri tom si rečie:

Zase nemám domku,
lebo som bol vonku,
na tom našom stromku,
hrali sme sa skouku.

Beda, beda zas je streda
a zemepis to je veda.
Veda, veda ťažká,
aj pre Janka Hraška,
lebo ja viem to čo on,
že najlepší je gramofón.

Zemepis už skončil,
lebo zvonček zvonil.

Nasledujú hodiny,
no ja si čítam noviny.
A pribudlo niečo zlé,
zas neopraviteľné.
Päťka jedna, päťka druhá
a už je tu guľa hrubá.

S vyučovaním je koniec,
lebo zase zvonil zvonec.

Ešte cestou zo školy,
spočítam si tie guly,
ktoré som dnes dostal.

Žiacku číta mamička,
deduško aj babička.
Všetci sa zas zhrozujú,
so žiačikom bojujú.
Ondrej Jombík, 12 years old
 
Nepto.ORG   v2.3.2.6 0.00s css0 2022-03-08 Copyright © 2001-2024 Platon Group, all rights reserved.