Piškvorky              

 

Popis
Ide o tradične piškvorky, tak ako ich všetci poznáme. Hrá sa na štvrocovom hracom poli o rozmeroch 19x19. Hrajú dvaja hráči, každý má svoje hracie kamene. Hráč 1 zelené krížiky a hráč 2 modré guličky. Víťazí ten hráč, ktorý dosiahne ako prvý 5 svojich hracích kameňov vedľa seba v ľubovolnom z ôsmych možných smeroch.

Výhodou tejto hry je, že sa dá hrať proti počítaču. Jeho algoritmus je jednoduchý, ale napriek tomu veľmi efektívny. Vyhrať nad ním nie je vôbec jednoduché. Ale po istom čase a získaní potrebného cviku sa poráža už lahšie. Je to dané celkovou logikou a princípom fungovania algoritmu. Ten pracuje na báze vyhodnocovania každého voľného políčka. Po skončení vyhodnocovania potiahne na políčko, ktoré získalo najvačší počet bodov a teda potiahnutie naň by malo byť pre danú hernú situáciu najvýhodnejšie. Napriek tomu, že je potrebné vyhodnotiť strašne veľa vecí, algoritmus pracuje rýchlo.

 
Menu: Hra
V tomto menu sa dá vybrať z viacerých volieb:

Reštartovať- Reštartuje hru. Ak je hra prerušená, tak zruší prerušenie.
Pozastaviť/Pokračovať- Preruší hru. Následná voľba zase zruší prerušenie hry.
Nahrať- Nahrá do herného poľa pozíciu z príslušného súboru z disku.
Uložiť- Uloží aktuálny stav hry do príslušného súboru na disku. Súbor bude mať príponu "pgm".
Koniec- Ukončí program.

      
Menu: Možnosti
Toto menu neobsahuje žiadne podvoľby. Zabezpečí iba spustenie špeciálneho dialógu. V ňom sa dá nastaviť, kto bude hráčom 1 a kto hráčom 2. Vyberá sa z nasledovných možností: človek, slabý počítač a dobrý počítač. Pokiaľ bude dialóg ukončený tlačidlom "OK", tak sa zmeny prejavia. Ak bude ukončný tlačidlom "Storno", tak zmeny nebudú mať vplyv na hru.
 
Menu: Pomoc
Menu obsahuje dve voľby:

Príručka- Zabezpečí spustenie HTML príručky v špeciálnom okne. V tejto príručke sa dá prejsť o úroveň vyššie a tam si stiahnut buď zdrojové texty programu, alebo samotný EXE súbor.
O programe- Obsahuje základné informácie o programe, tj. verziu, autora a autorské práva.

 
Informácie
Pisq v1.2
Programmed by Ondrej Jombík
(c) Copyright 2000 Condy software inc.
All rights reserved.

Táto HTML príručka je súčasťou programu.

 
 
              Späť